Vi har ett stort urval av lagerfönster, även specialmått och fria fönsterformer  tillverkas efter individuella önskemål. All produktion uppfyller de strängaste europeiska byggnormerna och vi strävar efter att tillförsäkra oss de mest prestigefyllda europeiska byggnadscertifieringarna.

Outlines takfönster spar energi. Det som standard låga u-värdet på 1,4 kan sänkas till 0,9 för att kunna användas i produktionen av energisnåla hus. Glaset är en 2-glas isolerruta försedd med lågemissionsskikt av silveroxid som reflekterar värmestrålning. Mellanrummet mellan glasen är fyllt med isolerande argon. De goda isolerande egenskaperna minskar inte bara värmeförlusterna, utan ökar dessutom inomhuskomforten.

 

För mer informartion om våra takfönster klicka här

 

 

 

 

 

 

 

ÖVERSIKT – FÖNSTER – DÖRRARFAKTAINSPIRATIONKONTAKT

 

 

 

 

 

 

 

Takfönster