Du som väljer 3-glasfönster har möjlighet att få fasta glasdelade poster för att fönstret ska upplevas som att det har fler luft än vad det har öppningar.

Utvändigt löstagbart spröjs ger dig stor valfrihet, då dessa finns i väldigt många kombinationer. Den lösa spröjsen följer alltid fönstrets utvändiga kulör. Lösspröjs finns även i en bred variant som är framtagen för att till utseendet  efterlikna en fastpost.

Mellanglasspröjs placeras mellan de yttersta två glasen. Spröjsen behåller sitt utseende år efter år utan att skadas eller bli smutsiga. Mellanglasspröjs kan som tillval fås med en kulör på utsidan och en på insidan, men har som standard utsidans kulör runt om.

 

 

 

 

 

 

 

ÖVERSIKT – FÖNSTER – DÖRRARFAKTAINSPIRATIONKONTAKT

 

 

 

 

 

 

 

Spröjs