produktf11png

 

2+1-glas innebär ett enkelt glas i ytterbågen och en kassett med dubbelt isolerglas i den inre bågen. En svårslagen kombination. Du kan ha traditionellt kittfalsade spröjs i fönstret samtidigt som du minskar energiförluster och buller till en nivå helt jämförbar med moderna 3-glasfönster.

Fönstret gör det möjligt fullt ut återskapa en tidigare arkitekturstil, tex vid en renovering.  Det öppnar också för möjligheten att bygga nytt med kvalitet i varje detalj – såväl etisk som teknisk.

För mer information om våra FK traditionsfönster klicka här

 

 

 

 

 

 

 

ÖVERSIKT – FÖNSTER – DÖRRARFAKTAINSPIRATIONKONTAKT

 

 

 

 

 

 

 

KFU Traditionella